Jakie czynniki wynikające z błędnego użytkowania urządzeń chłodniczych wpływają na ich trwałość i skuteczność?

Korzystanie ze sprzętu pozwalającego na sprawne obniżanie temperatury oraz utrzymywanie jej na odpowiednim poziomie okaże się niezbędne w wielu branżach. Zwykle instalacje tego rodzaju będą montowane w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem żywności, a także jej przechowywaniem, transportem oraz sprzedażą. Staną się one konieczne w przypadku firm z branż takich jak rolnictwo, gdzie w grę wchodzi wydłużenie czasu przetrzymywania warzyw i owoców, farmaceutyka i wytwarzanie leków oraz suplementów diety, a w pewnym zakresie także przemysł chemiczny. Podstawą do sprawnego użytkowania niezbędnego wyposażenia będzie jego profesjonalny montaż oraz regularnie ponawiany serwis urządzeń chłodniczych. W Bielsku-Białej wsparcie w tym obszarze oferuje Błażejewski Chłodnictwo i Klimatyzacja. Przekonajmy się, jakich błędów należy unikać, by poprawić żywotność instalacji chłodniczych.

Co jest ważne przy projektowaniu instalacji chłodniczych?

Instalacje chłodnicze mogą spełniać różne funkcje, jednak zarówno ich zasada działania, jak i podstawowe kryteria doboru pozostają niezmienne. Dla uzyskiwania optymalnych rezultatów kluczowe okaże się właściwe dostosowanie wyposażenia składającego się na dany system. Najważniejsza stanie się tu moc chłodnicza konkretnych urządzeń, która musi być na tyle duża, by zapewnić skuteczne chłodzenie w każdych warunkach, jednak zarazem na tyle mała, aby nie generować niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej i związanych z tym kosztów. Szczególnie istotne będzie więc przewidzenie poziomu obciążenia oraz warunków eksploatacji systemu.

Jak dbać o urządzenia chłodnicze?

Sprawność urządzeń chłodniczych i ich trwałość zależy od różnych kwestii, jednak najważniejszymi staną się właściwy poziom wykorzystywanego czynnika, czystość używanych wymienników ciepła oraz prawidłowa izolacja chłodzonych przestrzeni. W tym celu należy pamiętać o wykonywaniu okresowych przeglądów i cyklicznym sprawdzaniu parametrów działania sprzętu, co okaże się znacznie tańsze niż reagowanie na ewentualne usterki.