Chłodnictwo

Elementy chłodnictwa

Oferta firmy Chłodnictwo i Klimatyzacja

W dzisiejszych czasach przemysł spożywczy funkcjonuje w dużej mierze opierając się o chłodnictwo. Wykorzystywane jest ono do transportowania i przechowywania nietrwałej żywności. Ponadto produkcja niektórych artykułów spożywczych, takich jak sery, masła czy piwa wymaga również środowiska z optymalną temperaturą. Kolejną branżą, z którą współpracujemy w zakresie montażu systemów chłodnictwa, jest przemysł chemiczny. Chłodnictwo wykorzystuje się do rozdzielania gazowych mieszanin lub też do krystalizacji. Różnorodne mieszaniny poddawane są procesom, w trakcie których wydzielane są składniki łatwiej krzepnące. Również budownictwo, szczególnie przemysłowe, wykorzystuje chłodnictwo do klimatyzacji pomieszczeń. Nie sposób wymienić wszystkich możliwych zastosowań chłodnictwa.

Konserwacja instalacji chłodniczych

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie instalacji systemów chłodnictwa. Zajmujemy się doradztwem technicznym i projektowaniem systemów, których zadaniem jest utrzymywanie optymalnych warunków (niskiej z reguły temperatury i odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza) w budynkach produkcyjnych i magazynowych lub tylko w wydzielonych pomieszczeniach specjalnych. Mamy duże doświadczenie w kompleksowym montażu komór w systemie chłodnictwa. Wspomagamy klientom naszą wiedzą w zakresie doboru urządzeń w tym regałów chłodniczych, lad i witryn chłodniczych. Dokonujemy konserwacji instalacji z zakresu chłodnictwa i urządzeń przemysłowych, takich jak schładzacze wody lodowej – chillery czy osuszacze powietrza. Odczytujemy parametry sprzętu, takie jak poziom oleju w sprężarce czy ilości czynnika chłodzącego, kontrolujemy czystość oraz szczelność całej instalacji. Przeprowadzamy przeglądy istniejących układów chłodnictwa i w razie konieczności dostosowujemy je do obecnych wymagań technicznych i przepisów ochrony środowiska.

google logo